adaptabilitaPsychologie
Psychologie, celková schopnost člověka reagovat vhodným způsobem na změny životních podmínek ve všech oblastech jeho existence, dosáhnout rovnováhy s přírodním i sociálním prostředím a vytvářet uvnitř nich harmonické vztahy. V sociálně psychologické rovině může vést nedostatečná adaptabilita až k narušení osobnosti jedince a vzniku patologických mezilidských vztahů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-