ad valorem[Latina, ad valórem], podle hodnoty – ekonomika, Používá se v celním a daňovém systému, jako způsob vyměření výše cla procentní sazbou proporcionálně k celní hodnotě zboží nebo spotřební daně u prodávaného zboží.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 2. 2019
Autor: -red-