actio libera in causa[Ákcijó libera in kauza, latina], v trestním právu případ, kdy pachatel se požíváním alkoholických nápojů nebo omamných prostředků úmyslně uvádí do stavu nepříčetnosti, aby v něm spáchal trestný čin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-