AcinetobacterLékařství / Mikrobiologie

[Acinetobakter, latina + řečtina], rod gramnegativních aerobních bakterií z čeledi Neisseriaceae. Rostou saprofyticky v optimální teplotě 30–32 °C. Vyskytují se v půdě a ve vodě. Acinetobacter byl izolován u zdravých i nemocných zvířat a lidí.  Jsou běžnými komensály na kůži a sliznici dýchacích cest u zdravých jedinců. Tyto bakterie jsou striktně aerobní, mají tvar krátkých tyčinek nebo jsou kokoidního tvaru a vyskytují se ve dvojicích. Při oslabení imunitního systému, například při popáleninách, transplantaci kostní dřeně nebo na jednotkách intenzivní péče, mohou způsobit u lidí onemocnění, jako jsou pneumonie a sepse. Mezi lékařsky významné druhy patří Acinetobacter baumannii a Acinetobacter calcoaceticus. Jsou přirozeně odolné proti penicilinu, ampicilinu, cefalosporinům 1. a 2. generace a nitrofurantoinu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2023
Autor: -red-