acidita půdyKyselá reakce půdy (pH menší než 7), jev působený ztrátou bazických výměnných kationtů z půdního sorpčního komplexu, které jsou nahrazovány ionty hliníku, hydroxo-hlinitých polymerů nebo vodíku. Acidita půdy je charakteristická pro půdy s nižší úrodností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: