AchilleisByzantský veršovaný životopis homérského hrdiny Achillea ze 14. až 15. století, zpracovaný ve středověkém dvorském rytířském stylu. Spojuje řeckou antickou tradici s kulturním vlivem křižácké okupace Řecka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2006
Autor: -red-