ACF-diagramMineralogie
[Dyjagarm], trojúhelníkový diagram znázorňující přehledně minerální i chemické složení horniny. Používá se pro znázornění metamorfních facií a subfacií. Do diagramu se zanášejí moleknlární procentové obsahy kysličníků, sdružené do tří skupin. A = Al2 O3 + Fe2O3-(Na2O + K2O); C = CaO; F = FeO + MgO + MnO. A + C + F = 100 %, pozice horniny je v diagramu znázorněna bodem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 2. 2008
Autor: -red-