acetylid vápenatýChemie
Karbid vápenatý, CaC2, sůl acetylenu. Vyrábí se z koksu a vápna v elektrické peci. Používá se k výrobě acetylenu a dusíkatých hnojiv.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2004
Autor: -red-