acetylchlorid[Latina + řečtina], CH3COCI, chlorid octové kyseliny, teplota varu 52 °C, bezbarvá ostře čpící kapalina používaná jako acetylační činidlo při výrobě léčiv a barviv.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 1. 2004
Autor: -red-

Reklama: