acetylacetonOrganická chemie

[Latina], 2,4-pentandion, CH3COCH2COCH3, bezbarvá příjemně vonící kapalina, teplota tání 23,2 °C, teplota varu 140 °C. Připravuje se například Claisenovou kondenzací octanu ethylnatého s acetonem. Používá se například k syntéze heterocyklických sloučenin a jako rozpouštědlo acetylcelulózy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 7. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: octan ethylnatý.