AcehMísta a oblasti
Provincie v Indonésii na severní Sumatře, 55 392 km2, 2,61 milionu obyvatel (1980), provinční město Banda Aceh. Pod pojmenováním Lamuri součást říše Šrívidžaja (7.–13. století), od 14. století pod nadvládou Madžapahitu. Od konce 15. století islámský sultánát, který v 16.–17. století ovládl celou severní Sumatru a část Malajska (Aláuddín Riájat Šáh, Iskandar Muda, Iskandar Thani). Základem hospodářství byl obchod s pepřem a námořní doprava. Po dobytí Malakky Holanďany (1641) význam Acehu poklesl, od konce 17. století feudální rozdrobenost. Do roku 1873 válka s Nizozemím, v roce 1874 dobyto hlavní město Kutaradža (dnešní Banda Aceh), do roku 1899 dobyt celý sultanát, do roku 1904 i jeho bývalí vazalové. Do roku1913 místy trvala partyzánská válka. Od roku 1949 indonéská provincie, v letech 1953–1961 protivládní separatistické povstání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Atěžané.