abstrakční třídyLogika, podmnožiny prvků dané množiny, jež splňují relaci ekvivalence s některým vyznačeným nebo určeným prvkem. Například relace stejnobarevnosti určuje v množině předmětů neprázdné abstrakční třídy předmětů červených, modrých atd. vyznačené červeným, modrým atd. předmětem (prvkem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2005
Autor: -red-