abstinenceSlova, zkratky a rčení

[Abstynence, latina], abstinentia – zdrženlivost; zdržování se nějakého požitku z důvodů buď rozumových, například zdravotních, etických (abstinence alkoholická), nebo z neschopnosti dosáhnout uspokojení (abstinence pohlavní). Soubor příznaků vyvolaných náhlým přerušením nadměrného užívání návykové drogy se nazývá abstinenční syndrom.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 3. 2024
Autor: -red-