absorpceChemie / Analytická chemie

Chemický děj, na rozhraní fází plyn-kapalina, při kterém nastává rozpouštění plynu v povrchu kapaliny a po něm dochází vlivem difúze k homogennímu rozptýlení rozpuštěné složky plynné fáze (absorbátu) v kapalině (absorbentu). Absorpce se používá k oddělování dobře rozpustných složek ve vhodném absorbentu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: desorpce.