absolutní nula0 K (kelvinů), teoreticky nejnižší možná teplota (-273,15 °C), experimentálně však nedosažitelná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: absolutní metoda měření, absolutní teplota, tepelné kmity, valenční pás.