absolutní měření tíhového poleFyzika

Měření tíhového pole užívající

a) závislost periody \(T\) jednoduchého matematického kyvadla délky \(l\) na tíhovém zrychlení \(g\):

\(T = 2π\sqrt{(l/g)}\)    čili   \(g = 4 π^2 \frac{l}{T^2}\);

b) vztah mezi drahou \(s\) volně padajícího tělíska, časem \(t\) a tíhovým zrychlením \(g\):

\(s = \frac {1}{2} g t^2\)  čili  \(g = \frac {2s}{t^2}\).

V obou případech vyžaduje přesné měření \(g\) přesné měření času a délky. Dosavadní přesnost měření kyvadlem činí 1 \(\mu\)gal (0,00001 m.s-2) a při měření volným pádem 15 \(\mu\)gal (1,5.10-7m.s-2).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2022
Autor: -red-