absolutní hodnota komplexního číslaMatematika

Matematika, absolutní hodnota komplexního čísla \(z=a+\mathrm i b\) , kde \(a = \mathrm {Re}·z\) , \(b = \mathrm {Im}·z\) , nezáporné reálné číslo \(\sqrt {(a^2 + b^2)}\). Matematický znak \(|z|\). Při zobrazení komplexních čísel jako bodů v Gaussově rovině je \(|z|\) vzdálenost obrazu čísla z od počátku,  \(|z_1-z_2| \) je vzdálenost obrazů čísel \(z_1\), \(z_2\). Viz také Gaussova rovina.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2020
Autor: -red-