absolutní etika[Etyka], termín zavedený H. Spencerem pro charakteristiku abstraktního systému mravních norem, jimiž by se měli řídit ideální lidé v ideální společnosti; tento systém norem má sloužit i jako kritérium hodnocení skutečného chování osob v reálných podmínkách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 2. 2008
Autor: -red-