absolutní duchFilozofie
Pojem Hegelova systému; charakterizující absolutní ideu na onom stupni jejího vývoje, kdy již prošla stadiem logiky, stadiem sebeodcizení v přírodě a v materiálním bytí vůbec a uskutečňuje svoje sebeuvědomění a sebepoznání prostřednictvím lidského rozumu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: objektivní idealismus.