ABSDoprava / Pozemní doprava / Městská doprava

Antilock Braking System, protiblokovací brzdný systém – systém zabraňující zablokování kol automobilu při brzdění. ABS automaticky reguluje brzdnou sílu působící na jednotlivá kola tak, aby nedošlo k jejich zablokování a tím k neřiditelnosti automobilu. Prostřednictvím snímače otáčení je v případě náhlého zastavení kola krátce několikrát za sekundu uvolňován tlak v brzdě. Díky tomu je možno ovládat směr jízdy automobilu i při náhlém brzdění. Tento proces se projevuje tzv. pulzováním brzdového pedálu. Nevýhodou systému je prodloužení brzdné dráhy vozu.Datum vytvoření: 16. 10. 2007
Datum aktualizace: 25. 2. 2024
Autor: -JH-