abrazeVodohospodářství, obrušování vnitřních stěn potrubí unášenými tuhými látkami. Plochy vzniklé touto činností se nazývají abrazní plochy. Abraze sedimentárních částic (zrn) je zmenšování částic během jejich transportu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2006
Autor: -red-