ablautJazykověda

[Němčina], střída, kmenostup – střídání vokálů ve společném základu etymologicky příbuzných slov (nesu – nosím – snáším – nůše; výběr – výbor; piji – nápoj; téci – potok). V moderních indoevropských jazycích je omezen, například tzv. silná slovesa v německém a anglickém jazyce.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: alternace, saamština.

Reklama: