Abisko[Ábiskó], národní park v severním Švédsku nad 68° severní zeměpisné šířky v nadmořské výšce od 342 m do 1 174 m, vyhlášený roku 1909; jeden z prvních národních parků v Evropě. Zaujímá rozlohu 7 500 ha. Subarktické březové lesy, arktoalpínské fjeldy; turistika, vědecký výzkum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: