Aberdeen

MapaMěsta a obce

[Ebrdýn], přístavní město ve Velké Británii ve Skotsku mezi ústím Don a Dee do Severního moře; 207 932 obyvatel (2011). Průmysl rybný, strojírenský, textilní, loďařský, papírenský, dřevozpracující. Gotický chrám ze 14. až 16. století. – Aberdeen se vyvíjel ze dvou středisek; Old Aberdeen (Starý Aberdeen) byl asi od roku 1130 sídlem biskupství, roku 1336 téměř zničen Eduardem III., v roce 1489 získal statut města, 1495 založena . 2 km jižněji ležel New Aberdeen (Nový Aberdeen), významný evropský přístav, v roce 1179 obdržel městská práva. Za jakobitských válek byl Aberdeen oporou stuartovských pretendentů (v roce 1715 byl v Aberdeenu prohlášen za krále Karel Eduard); od konce 18. a zejména v 19. století ekonomický rozmach.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 2. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexander Bain, Dee.