AbakanToky
Řeka v Rusku. Levostranný přítok Jeniseje (ústí do Krasnojarské přehradní nádrže), 514 km dlouhý, částečně splavný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-Reklama: