AFyzika / Jaderná fyzika
fyzikální veličina aktivita (radioaktivního zářiče). Udává počet radioaktivních přeměn za sekundu. Jednotkou aktivity je becquerel (s-1), nahradil starší jednotku curie.

Datum vytvoření: 12. 7. 2006
Datum aktualizace: 14. 8. 2018
Autor: -red-

Reklama: