zpracování datVýpočetní technika, souhrn všech úkonů nutných pro řešení úlohy zadané počítači jemu srozumitelnou formou (strojovým kódem). V podstatě se jedná o dvě základní, stále se opakující operace: převzetí příkazu (strojové instrukce uložené v paměti počítače ve sledu odpovídajícím logickému řešení úlohy) a provedení příkazu. Fáze převzetí je konstantní co do času i provedení: spočívá v přenosu instrukce z paměti do registru instrukcí a jejím dekódování. Fáze prováděcí spočívá v řízení všech akcí souvisejících s danou operací: aritmetické nebo logické operace, přesuny operandů, styk s okolím, uložení výsledků. Délka a členění prováděcí fáze závisí na typu daného příkazu. Je složena z určitého počtu strojových cyklů (dílčích ucelených operací v rámci jednoho příkazu, například přenos operandu z daného místa paměti do registru a následná manipulace), jejichž počet i trvání jsou dány charakterem dané instrukce. Implementace daného příkazu může zabírat jeden nebo více strojových cyklů. Po uložení výsledku na příslušné místo je z paměti převzata instrukce další. Na tuto nepřetržitou činnost dohlíží řídící sekce ústřední procesové jednotky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: