řízení národního hospodářstvíUvědomělá činnost subjektů řízení, směřující ke změně stavu řízeného objektu, tj. směřující k poznání, ovlivnění a kontrole průběhu objektivních procesů rozšířené reprodukce na území určitého státu a za určitým cílem. Zahrnuje sběr informací, jejich utřídění a metodickou srovnatelnost. Rozborem získaných informací, při kterém se určuje zkoumaný jev, se poznávají příčinné souvislosti a činitele ovlivňující vývoj jevu. Rozhodující součástí řízení národního hospodářství je plánování, spočívající ve stanovení cílů, úkolů, prostředků, nástrojů a podmínek pro plnění zvolených cílů. Významnou složkou řízení národního hospodářství je i operativní vedení a kontrola realizace plánovaných cílů a úkolů čímž se získávají nové informace. Řízení národního hospodářství se realizuje jako dlouhodobé (usiluje se v něm o poznání variant možných cílů a způsobů řešení), střednědobé (je spojeno s tvorbou a realizací strukturálních přeměn) a krátkodobé (zajišťuje plynulý průběh reprodukčnímu procesu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: