kanadizace ekonomiky[Kanadyzace], součást volebního programu kanadského Liberální strany při volbách roku 1972; dále zvýrazněna ve volbách 1974. Liberální strana se tak snažila čelit poklesu popularity v období strukturální a cyklické krize. Podstatu kanadizace ekonomiky tvořila kontrola pronikání zahraničního, zejména amerického kapitálu a posilování hospodářských pozic kanadské velkoburžoazie. Konkrétními body programu bylo omezení amerických investic v Kanadě, požadavek více než 50% kanadského vlastnictví nových podniků, omezené znárodnění přírodních zdrojů kontrolovaných Američany, vytvoření tzv. státní naftové korporace. Navzdory tomuto omezenému úsilí zůstala Kanada největším obchodním partnerem USA a její závislost na americkém kapitálu se nijak podstatně nezmenšila.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: