Ivan Petrovič Pavlov*26.9.1849 – †27.2.1936, ruský sovětský fyziolog, profesor Vojenské lékařské akademie, akademik AV, člen řady zahraničních AV, zakladatel materialistického učení o vyšší nervové činnosti. Nositel Nobelovy ceny za práce o fyziologii trávení (1904). Pavlovovo učení o vyšší nervové činnosti navázalo na myšlenky I.M.Sečenova. Pavlov rozpracoval myšlenku reflexního charakteru autoregulační činnosti organismu, v níž má nejvýznamnější úlohu CNS (princip nervismu). Pavlov zprvu studoval řízení krevního oběhu, inervaci srdce a funkci trávicího ústrojí. Později zkoumal i celkové chování organismu ve vzájemném působení se zevním prostředím. Rozpoznal, že nejvýznamnějším řídícím orgánem jsou polokoule velkého mozku, jejichž funkce podmiňuje i činnost psychickou. Odmtl jakýkoliv dualismus duševního a tělesného. Základním aktem chování je podle něj podmíněný reflex (termín zavedený Pavlovem), jímž se organismus přizpůsobuje měnícím se životním podmínkám a vyvíjí nové formy chování, odlišné od vrozených nepodmíněných reflexů. Pavlov a jeho žáci objevili determinanty četných neuropsychických jevů (například neuróz) a určili i další kategorie reflexů (reflex orientační, svobody, cíle). Pavlov přepracoval tradiční učení o smyslových orgánech v učení o analyzátorech jako nástrojích, které uskutečňují vyšší analýzu a syntézu podnětů vnějšího světa. Objevil signální funkci podnětů. Tento princip umožňuje organismu orientovat se na budoucí příznivé nebo nepřiznivé životní situace. Myšlenky o zákonitostech tvoření podmíněných reflexů a signální modifikaci chování se staly jedním ze zdrojů kybernetiky. Kvalitativní rozdíly mezi vyšší nervovou činností živočichů a člověka vyjádřil Pavlov svým učením o dvou signálních soustavách. Pomocí slov, která jsou "signály signálů," odráží mozek člověka skutečnost v zobecněné podobě. Tím se zásadně mění i charakter regulace chování. Pavlov je též tvůrcem učení o typech vyšší nervové činnosti a o dynamických stereotypech. Významné jsou jeho práce o spánku, sugesci, hypnóze aj.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: asociace, asocianismus, cholerik, flegmatik, Ivan Michajlovič Sečenov, melancholik, motivace, neuróza, reflexologie, sangvinik, typ, vyšší nervová činnost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: