nastavit jako výchozí stránku
   
   kultura

Burton
 Tim, *25.8.1958 (Burbank, Kalifornie, USA), americký filmový režisér a producent. Už jako dítě...

Nos
 Pepa, *16.5.1949 (Šumperk), český folkový písničkář. V letech 1974–1982 se profesionálně...

Schumacher
 [Šumachr], Joel, *29.8.1939 (New York, USA), americký filmový režisér, scenárista a kostýmní...

Bridges
 Jeff, *4.12.1949 (Los Angeles, USA), americký filmový herec. Již jako dítě účinkoval v televizních...

Pawlowská
 Halina, *21.3.1955 (Praha), rodným jménem Halina Kločureková, česká spisovatelka, scenáristka...


přežitky
Takové pozůstatky minulosti, jež neodpovídají dosaženému stupni sociálně ekonomického a kulturního vývoje, avšak uchovávají se v podmínkách nového společenského zřízení. Týkají se zejména forem společenských vztahů, tradic, zvyků, norem a standardů chování, idejí, představ, názorů a vkusu. Předpokladem vytvoření ideje přežitků je vědomí kontrastu minulosti a přítomnosti. Takové vědomí vznikalo již ve starověkém Řecku u některých filozofů. Myšlenka přežitku se však vyhranila teprve v novověku. Tak francouzští osvícenci, když stavěli do protikladu osvícenství s "věkem nevědomosti", tj. středověkem, přičítali přežívání různých anachronismů hlavně nevědomosti a síle zvyku. Vědecké objasnění přežitků podal teprve marxismus, vycházející z učení o sociálně ekonomických formacích. Nová společnost nemůže překonat negativní dědictví minulosti ihned nebo v krátké době, nýbrž reakční a konzervativní způsoby myšlení, zvyky a tradice se uchovávají Ještě dlouhou dobu po vzniku nové společnosti. Klasikové marxismu-leninismu ukazovali na to, že v historii nikdy neexistovaly "čisté" společenské řády, které by byly zbaveny negativních pozůstatků minulosti. S vítězstvím socialismu se sice od základu mění sociálně ekonomická základna společnosti, avšak nová společnost nese na sobě ještě po dlouhou dobu stopy a "mateřská znaménka" těch společenských poměrů, z nichž vznikla. Jsou to především pozůstatky kapitalismu, ale též vzdálenější minulosti (například pokud jde o náboženství ). Boj s přežitky a jejich postupné překonávání vyplyvají ze zájmů dalšího rozvoje společnosti, z jejich neslučitelnosti s podstatou socialismu. K přežitkům třeba přistupovat diferencovaně, analyzovat jejich příčiny a obezřetně volit metody jejich překonávání. Nelza také považovat všechno negativní, co se ještě objevuje v životě socialistické společnosti, za pouhé přežitky minulosti. Mezi přežitky kapitalismu náleží především ty protispolečenské jevy, které bezprostředně souvisí se soukromovlastnickými a vykořisťovatelskými tradicemi kapitalistické společnosti, jako je parazitismus, rozkrádání vlastnictví, dále výrazné projevy individualismu, sobectví, nacionalismu, byrokratismu ap. K udržování nebo oživování přežitků přispívá též vliv kapitalistických zemí, působení buržoazní propagandy, ale i porušování principů společnosti, zejména demokratického centralismu, hmotné zainteresovanosti, kolektivismu ap. Proces překonávání přežitků minulosti je podmíněn celkovým stupněm zralosti sociálně ekonomických vztahů, dosaženým stupněm kulturního vývoje, vytvářením zdravé ideové a morální atmosféry v kolektivech, úspěchy dosaženými jak při zdokonalování společenských vztahů, tak ve formování nového člověka.


 
Vytvořeno: 14.3.2000
Aktualizováno: 13.10.2006
Autor:

Texty encyklopedických hesel mohou obsahovat slova nebo slovní spojení, která mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© 1999 - 2019, OPTIMUS s.r.o.